Subscribe Us

Header Ads

Quét 3D giúp tạo ra các sản phẩm tuyệt vời

Các công nghệ đo lường 3D có một loạt các ứng dụng trong sản xuất máy móc, cung cấp các giải pháp 3D khác nhau  để phát triển. Luồng công việc như thiết kế & tối ưu hóa sản phẩm, FAI, phân tích lắp ráp, kiểm soát chất lượng và mô phỏng có thể rất hiệu quả bằng cách quét 3D. Do đó, quét 3D chắc chắn là một lợi thế phi thường cho các công ty sản xuất.
ThinkSmart sở hữu kinh nghiệm phong phú về máy móc, các sản phẩm và giải pháp cho các bộ phận cơ khí khác nhau và các yêu cầu kiểm tra khác nhau. Chúng tôi dành riêng để giúp các nhà sản xuất máy móc thực hiện hiệu quả hơn nhu cầu sản xuất.

Kiểm soát chất lượng 3D

Sử dụng công nghệ quét 3D thực sự mang lại sự kiểm tra không phá hủy.
So với đo tiếp xúc, quét laser 3D nhanh hơn và linh hoạt hơn nhiều với việc thu thập dữ liệu 3D đầy đủ. Dữ liệu 3D của các bề mặt cong phức tạp, đồng trục và hình trụ cũng có thể dễ dàng thu được, trong khi các giải pháp truyền thống khó đạt được. Tuy nhiên, máy quét 3D cầm tay  có thể nhận được dữ liệu 3D hoàn chỉnh mà không bị hao mòn cơ học các bộ phận của máy và có được bản đồ màu lệch. Đó là một cách hiệu quả để cung cấp kế hoạch sửa đổi tối ưu và hợp lý hóa chi phí lao động.
*** Khám phá các bài viết liên quan về kiểm soát chất lượng 3D:

Post a Comment

0 Comments