Subscribe Us

Header Ads

Ứng dụng in 3D trong đại dịch Covid-19


Ứng dụng thực tế của in 3D sla vào thời dịch Covid-19 

Đây là ý tưởng tuyệt vời của cậu bé trong việc áp dụng in 3D vào thực 
tế thời dịch.


 


Trong khoảng thời gian đại dịch Covid-19 đang diễn ra vô cùng phúc tạp 
này các công ty sản xuất thiết bị y tế của Việt Nam & Thế giới đang 
nghiên cứu và sản xuất các loại máy thở. 


In 3D cũng là giải pháp giúp giảm tải áp lực trong sản xuất và 
thử nghiệm cho các tập đoàn.


Trong máy thở có các ống dẫn bằng nhựa, in 3D giúp tạo ra các mẫu 
nhanh hơn, chính xác và quan trọng nhất là rút ngắn thời gian trong đại dịch.


Bộ phận ống thở trong máy thở 


Người bệnh đang đươc sử dụng máy thở

#thinksmart #in3dsla #in3d #scan3d

Post a Comment

0 Comments