Subscribe Us

Header Ads

Phục Dựng Bản Mộc Tồn Tại Gần 100 Năm Bằng Quét 3D và In 3D SLA

Phục Dựng Bản Mộc Tồn Tại Gần 100 Năm Bằng Quét 3D và In 3D SLA - Sử dụng máy quét 3D để coppy thu lại toàn bộ hình ảnh và dữ liệu của bản mộc. 

Như các bạn đã biết bảo vật quốc gia hay các mẫu vật quan trọng chỉ có một số ít còn lại được trưng bày trong các bảo tàng thì việc bảo vệ chúng rất nghiêm ngặt và ít khi được di chuyển đi chỗ khác.

Hay các mẫu vật chỉ có duy nhất một cái thì việc lưu giữ chúng vô cùng quan trọng. 

Với nhu cầu lưu trữ thông tin và phục dựng lại các cổ vật hay các đồ vật mang tính lịch sử. Bằng cách quét 3D để lưu trữ lại thông tin làm cơ sở dữ liệu và phục vụ cho các mục đích bảo tồn và nghiên cứu khoa học lịch sử. 

Scan 3D là một giải pháp thích hợp nhất cho việc lưu trữ và phực dựng lại các mẫu vật.

in 3D sla sẽ giúp coppy ra một mẫu tương tự bản gốc, đảm bảo sự chính xác như bản gốc.

Đặc điểm máy quét 3D

- Máy Scan 3D Prince 335 chế độ laser xanh cho chế độ sắc nét cao giữ lại nguyên vẹn mọi chi tiết bé nhất trên bản mộc

Đặc điểm máy in 3D SLA

- Máy in có độ chính xác 0,05mm in ra để đảm bảo giữa file scan và in ra thực tế sai lệch ít nhất. 

 


Tìm hiểu thêm công nghệ scan 3D và in 3D sla: https://thinksmart.com.vn/


#Thinksmart #in3dsla #in3d #scan3d #scanner 

Post a Comment

0 Comments