Subscribe Us

Header Ads

Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam xu hướng tất yếu! Công nghệ in 3D sla sẽ hỗ trợ rất lớn vào ngành.

Ngành oto Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, chúng ta có đủ điều kiện để khẳng định mình, công nghệ có đủ và chi phí thấp, con người thông minh sáng tạo, và còn mỗi việc ứng dụng thế nào , ThinkSmart sẻ hỗ trợ tất cả từ các khâu: thiết kế kiểu dáng công nghiệp, tạo mẫu nhanh, scan 3d và thiết kế ngược , ThinkSmart có chuyên gia riêng cho mảng này, anh em cần là có

Post a Comment

0 Comments