Subscribe Us

Header Ads

Chọn quét 3D tạo mẫu nhanh, chính xác để sáng tạo đột phá!Vì sao chọn quét 3D?
  • Quét 3D cho độ chính xác cực cao.
  • Quét 3D những biên dạng cực kỳ phức tạp.
  • Nhanh chóng: thời gian giao file Scan 3D trong 1-2 ngày.
  • Scan 3D tại chỗ giúp doanh nghiệp giảm thời gian di chuyển.
  • Giá hợp lý – Chất lượng cao.
  • Chính sách bảo mật chặt chẽ, lưu kho file 4.0 cho khách hàng.
  • Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ cho khách hàng, giúp khách hàng tạo nên đột phá.
Lợi ích của công nghệ quét 3D
➣ Giúp rút ngắn thời gian cho ra file 3D chính xác kích thước và biên dạng từ vật mẫu đang có.
➣ Giúp có được kết quả thiết kế sáng tạo, cải tiến dựa vào mẫu đang có.
➣ Giúp tiết giảm chi phí sai sót trong quá trình thiết kế, giúp hài lòng khách hàng. 
Vậy chúng ta cùng nhau ứng dụng công nghệ quét 3D-ThinkSmart

Liên hệ Hotline để được tư vấn :
Phạm Hoài ,  Phone: 0983 553 768 ( Miền Nam )
Trần Tùng , Phone: 036 549 8888 ( Miền Bắc )
ThinkSmart Co., Ltd.    https://thinksmart.com.vn/
Head office: 35B, Street 10, Tang Nhon Phu B ward, Dict 9, HCM City
Office 10 alley 208/2 Ngo Xuan Quang Street, Trau Quy ward, Gia Lam District, Hanoi City
Consulutant: Fablab, MakerSpace, Incubator, Stem, Education.
Trade: 3D Printer, 3D Scanner, Small CNC, Software, Machine packet for Innovation Space.
Services: 3D Printing, 3D Scanning, 3D Inspection, Concept Design, Mold Design, IoT, Training.

Post a Comment

0 Comments