Subscribe Us

Header Ads

Công nghệ in 3D sla và tạo mẫu nhanh trên toàn cầu đến 2025 sẽ thế nào nhỉ?


Sử dụng sản phẩm từ in 3D của người tiêu dùng 
Các chuyên gia của McKinsey Globle Institute ước tính rằng người tiêu dùng sử dụng in 3D có thể có tác động kinh tế tiềm năng từ 100 đến 300 tỷ USD mỗi năm vào năm 2025, dựa trên chi phí giảm (so với mua hàng thông qua các nhà bán lẻ) và giá trị của việc tùy chỉnh sản phẩm. In ấn 3D có thể có tác động có ý nghĩa đối với các loại sản phẩm tiêu dùng nhất định, bao gồm đồ chơi, phụ kiện, đồ trang sức, giày dép, đồ gốm và quần áo đơn giản. Các sản phẩm này tương đối dễ sản xuất bằng công nghệ in 3D và có thể có mức độ tùy chỉnh cao cho người tiêu dùng. Doanh số bán hàng toàn cầu của các loại sản phẩm này có thể tăng lên đến 4.000 tỷ USD mỗi năm vào năm 2025.
Theo McKinsey Globle Institute, hầu hết người tiêu dùng các sản phẩm này có thể tiếp cận in 3D vào năm 2025, dù bằng cách sở hữu một máy in 3D hay sử dụng máy in 3D trong một cửa hàng địa phương, hoặc đặt mua sản phẩm 3D trực tuyến. Các chuyên gia ước tính rằng người tiêu dùng có thể in 3D từ 5-10% các sản phẩm này vào năm 2025, tùy theo thành phần nguyên liệu của sản phẩm, độ phức tạp, chi phí, và sự thuận tiện tiềm ẩn trong việc in ấn so với mua hàng cho người tiêu 43 dùng. Có khả năng tiết kiệm từ 35 đến 60% chi phí cho người tiêu dùng tự in các mặt hàng này mặc dù chi phí nguyên vật liệu cao hơn (vật liệu cần thiết cho sản phẩm ở đây chủ yếu là nhựa tương đối rẻ). Các khoản tiết kiệm qua bán lẻ không chỉ từ việc loại bỏ chi phí phân phối bán buôn và bán lẻ, mà còn từ việc giảm chi phí thiết kế và quảng cáo nhúng vào giá của sản phẩm. Có thể người tiêu dùng sẽ trả tiền cho thiết kế in ấn 3D hoặc tùy chỉnh, nhưng cũng có thể nhiều thiết kế miễn phí sẽ có sẵn trực tuyến.

Sản xuất trực tiếp 
Ngay cả trong năm 2025, các kỹ thuật sản xuất truyền thống hầu như chắc chắn sẽ có lợi thế chi phí so với sản xuất 3D đối với hầu hết các sản phẩm có khối lượng lớn. Tuy nhiên, in 3D có thể trở thành một cách tiếp cận ngày càng phổ biến đối với các chi tiết có độ phức tạp cao, khối lượng thấp, có thể tùy biến cao. Nếu được sử dụng theo cách này, Các chuyên gia ước tính rằng in ấn 3D có thể tạo ra từ 100-200 tỷ USD tác động kinh tế mỗi năm vào năm 2025 từ sản xuất trực tiếp các bộ phận. Thị trường linh kiện khối lượng thấp, linh kiện có thể tùy biến cao, chẳng hạn như cấy ghép y tế và các bộ phận của động cơ, có thể lên đến 770 tỷ USD mỗi năm vào năm 2025, và có thể khoảng 30% đến 50% các sản phẩm này có thể được in bằng 3D. Các sản phẩm này có thể có chi phí ít hơn từ 40% đến 55% do loại bỏ chi phí dụng cụ, giảm chất thải và giảm chi phí xử lý.
Sản xuất công cụ và khuôn 
Ngay cả trước năm 2025, phần lớn các bộ phận và sản phẩm vẫn sẽ được sản xuất hiệu quả hơn với các kỹ thuật như đúc phun. Tuy nhiên, in 3D có thể tạo ra giá trị đáng kể bằng cách rút ngắn thời gian thiết lập, loại bỏ sai sót dụng cụ, và sản xuất khuôn mẫu thực sự có thể làm tăng năng suất của quá trình đúc phun. Ví dụ, khuôn in 3D có thể dễ dàng bao gồm các kênh làm mát cho phép làm mát nhanh hơn, giảm thời gian chu kỳ và cải thiện một phần chất lượng. Các chuyên gia ước tính rằng in ấn 3D các công cụ và khuôn mẫu có thể tạo ra 30 tỷ USD đến 50 tỷ USD tác động kinh tế mỗi năm vào năm 2025, dựa trên cơ sở chi phí ước tính 360 tỷ USD để sản xuất nhựa đúc phun vào năm 2025 và giả định khoảng 30 đến 50% nhựa có thể được sản xuất bằng khuôn in 3D với chi phí khoảng ít
hơn 30%.


Mọi nhu cầu về dịch vụ 3D tại Việt Nam xin liên hệ:

Phạm Hoài ,  Phone: 0983 553 768 ( Miền Nam )
Trần Tùng , Phone: 036 549 8888 ( Miền Bắc )

ThinkSmart Co., Ltd.    https://thinksmart.com.vn/
Head office: 35B, Street 10, Tang Nhon Phu B ward, Dict 9, HCM City
Office 10 alley 208/2 Ngo Xuan Quang Street, Trau Quy ward, Gia Lam District, Hanoi City
Consulutant: Fablab, MakerSpace, Incubator, Stem, Education.
Trade: 3D Printer, 3D Scanner, Small CNC, Software, Machine packet for Innovation Space.
Services: 3D Printing, 3D Scanning, 3D Inspection, Design, Mold Design, IoT, Training.

Post a Comment

0 Comments